Miesto maršrutai
   Tvarkaraščiai
   Autobusų stotis
Savanorių a. 5,
Panevėžys
(8 45) 46 85 84
Darbo laikas:
 I             645 - 1900
II - V       530 - 1900
VI           600 - 1800
VII          700 - 1600
Pietų pertrauka:
VII    1220 - 1250
  

"PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SIUNTŲ VEŽIMO SKYRIAUS PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠAS IR RANKINIO BAGAŽO SAUGOJIMO TAISYKLĖS"


1. Siuntų vežimo skyriaus paslaugos – siuntų priėmimas/išdavimas, paskirstymas ir vežimas maršrutiniais autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje ir, pagal galimybę už jos ribų, pagal patvirtintus siuntų vežimo įkainius.

2. Siuntėjas visiškai atsako už siuntos supakavimą ir siuntos turinį. Siuntos privalo būti supakuotos į pakuotę taip, kad nekeltų pavojaus kitoms siuntoms ir būtų tinkamai apsaugotos pakuotėje.

3. Siuntų paketuose draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, narkotines ir psichotropines medžiagas, skysčius stiklinėje taroje, pinigus, asmens dokumentus, brangenybes, meno ir juvelyrinius dirbinius.

4. Siunčiant dūžtančius daiktus ar trapius konditerinius gaminius būtina įspėti siuntų vežimo skyriaus darbuotojus.

5. Siuntų paslaugų teikėjas priima siuntas sudarytas iš vieno ar kelių paketų, kurių vieno svoris ne didesnis kaip 15 kg, o dydis ne didesnis kaip 100 x 50 x 30 cm arba bendra dydžių suma ne didesnė kaip 180 cm.

6. Siuntėjas pasirenka siuntos išsiuntimo iš Panevėžio autobusų stoties laiką pagal siuntų vežimo skyriaus darbuotojų pasiūlytą išvežimo grafiką. Siunta turi būti pristatyta į siuntų vežimo skyrių ne vėliau kaip 15 min. iki pasirinkto reiso išvykimo.

7. Ant siuntos siuntėjas užrašo gavėjo ir siuntėjo rekvizitus – miestas, vardas ir pavardė, įmonės ar įstaigos pavadinimas, telefonas. Siuntėjas už šių duomenų tikslumą pasirašo siuntos priėmimo dokumente ir informuoja siuntos gavėją apie jam išsiųstą siuntą.

8. Siunčiant siuntą yra įforminami siuntos dokumentai: 2 egz. siuntos kvitai, kasos aparato čekis, kuris išduodamas klientui ir klientui pageidaujant išrašoma sąskaita faktūra.

9. Siuntėjas turi teisę atsisakyti nustatyta tvarka apiformintos ir apmokėtos paslaugos. Atsisakius, siuntėjas moka aptarnavimo mokestį lygų 10 % siuntos vežimo kainos dydžiui.

10. Už priimtų iš kliento siuntų saugumą atsako siuntą vežti ar saugoti priėmusi įmonė. Praradus ar sugadinus siuntą siuntėjui grąžinama 10 (dešimt) kartų didesnė už siuntos vežimą sumokėta suma.

11. Vežėjui negalint pristatyti siuntos į paskirties punktą, siunta grąžinama į siuntos išsiuntimo skyrių ir, suderinus su siuntėju, organizuojamas išsiuntimas kitu autobusu. Atsisakius siųsti pakartotinai, grąžinami pinigai.

12. Siunta, kuri buvo vežama į tarpinį punktą neturintį siuntų skyriaus, ir nebuvo laiku atsiimta iš autobuso ne dėl vežėjo kaltės, yra grąžinama į Panevėžio siuntų vežimo skyrių, tuo atveju siuntėjui pinigai už vežimą negrąžinami. Pakartotinai vežama iš naujo apmokėjus 30 % siuntos vežimo kainos.

13. Griežtai draudžiama siuntas atiduoti tiesiogiai autobusų vairuotojams.

14. Gautos iš kitų miestų siuntos atiduodamos tiktai siuntų vežimo skyriuje.

15. Atsiimant siuntą būtina pateikti asmenybę patvirtinantį dokumentą, kurio duomenys (asmens dokumento numeris ir serija) įrašomi į siuntos gavimo kvitą. Įmonėms skirtos siuntos atiduodamos asmenims, turintiems galiojantį įmonės darbuotojo pažymėjimą arba įmonės suteiktą įgaliojimą kartu pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tretiems asmenims siuntos atiduodamos pateikus siuntos gavėjo pasirašytą raštišką įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

16. Siuntų vežimo skyriuje atvežtos siuntos nemokamai saugomos dvi kalendorines darbo dienas, įskaitant atvežimo dieną. Už kiekvieną kitą kalendorinę darbo dieną klientas moka 0,30 EUR dydžio siuntos saugojimo mokestį. Už kalendoriuje numatytas poilsio bei šventines dienas saugojimo mokestis neimamas.

17. Neatsiimtos siuntos saugomos 20 kalendorinių dienų. Vėliau siuntos grąžinamos į siuntėjo stotį. Apie grąžintą siuntą informuojamas išsiuntėjas (siuntėjas). Už grąžinamos siuntos vežimą mokestis neimamas.

18. Stočių bagažinėse už mokestį saugomas bagažas, kurio matmenys ne didesni kaip 100x50x30 cm arba kai bendra jo matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm, išskyrus lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus. Didesnių matmenų bagažas saugomas tik esant techninėms galimybėms jį saugoti.

19. Priimamas saugoti bagažas turi būti tvarkingai supakuotas, išskyrus tą kurio pakuoti nereikia.

20. Bagažas saugomas 30 parų. Jeigu per 30 parų savininkas bagažo neatsiima, bagažas realizuojamas.

21. Mokestis už bagažo saugojimą imamas už kiekvieną pilną ar nepilną kalendorinę dieną, išduodant nustatyto pavyzdžio bagažo žymeklį ir kasos aparato čekį. Jei bagažo kvitas pamestas, klientas rašo prašymą. Bagažas grąžinamas, pateikus dokumentą su nuotrauka.

Bagažo saugojimo mokestis - 0.50 EUR

© UAB "Panevėžio autobusų parkas", J.Basanavičiaus 67 K4, Panevėžys. Įmonės kodas 147024322 PVM kodas LT47024319 Duomenys kaupiami ir saugomi "VĮ Registrų centras" Juridinių asmenų registre
2004 Sprendimas UAB "LITS".