Miesto maršrutai
   Tvarkaraščiai
   Autobusų stotis
  
Skelbiamas Autobusų stoties patalpų 21,79 m2 II aukšte nuomos konkursas.
Nuomos terminas – iki autobusų stoties rekonstrukcijos ar statybų pradžios.
Minimali 1 m2 patalpų nuomos kaina - (be PVM), įvertinus komunalines paslaugas (išskyrus šildymą), ne mažesnė nei 3,80 € už 1 m2.
Dėl patalpų apžiūros kreiptis į autobusų stoties vyr. administratorę V.Jonuškienę tel. 8-612 37934.
Pasiūlymai pateikiami užklijuotame, užantspauduotame voke. Ant voko užrašoma „AS patalpų II a. nuomos konkurso komisijai“. Neužklijuoti, neantspauduoti ir be užrašų vokai nepriimami. Konkurso pasiūlymas turi būti pasirašytas nuomininko arba jo įgalioto asmens.
Vokus su pasiūlymai pristatyti adresu: J.Basanavičiaus 67 K4, LT-36204 Panevėžys į sekretoriatą, kab. Nr. 21 iki 2018 m. lapkričio 16 d. 10.00 val.
Konkurso dalyviai turi pateikti:
Reikalavimai:
- paraišką, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris;
- siūlomą 1 m2 nuompinigių dydį (be PVM);
Laimėjusiu paskelbiamas dalyvis, pasiūlęs didžiausią vieno kvadratinio metro nuomos kainą (be PVM).


Konkurso sąlygos

Atnaujinta 2018-11-12

© UAB "Panevėžio autobusų parkas", J.Basanavičiaus 67 K4, Panevėžys. Įmonės kodas 147024322 PVM kodas LT47024319 Duomenys kaupiami ir saugomi "VĮ Registrų centras" Juridinių asmenų registre
2004 Sprendimas UAB "LITS".