Miesto maršrutai
   Tvarkaraščiai
   Autobusų stotis
  
Bendrovės valdymas

Akcininkai Panevėžio miesto savivaldybė

Stebėtojų taryba
pirmininkė Birutė Valkiūnienė
Viešų ir privačių interesų deklaracijos Algis Čeponis
Aleksas Varna

Bendrovės valdyba
pirmininkas Rimantas Petukauskas
Viešų ir privačių interesų deklaracijos Asta Puodžiūnienė
Daiva Pilkauskienė

Bendrovės vadovybė
Generalinis direktorius Rimantas Petukauskas
Direktoriaus pavaduotojas Alvydas Dirsė
Vyr. finansininkė Roma Morozovienė
Viešų ir privačių interesų deklaracijos


Atnaujinta 2017-11-08


© Visos teisės saugomos. 2004 Sprendimas UAB "LITS".