Miesto maršrutai
   Tvarkaraščiai
   Autobusų stotis
  
Bendrovės valdymas

Akcininkai Panevėžio miesto savivaldybė

Bendrovės valdyba
pirmininkas Asta Puodžiūnienė
Viešų ir privačių interesų deklaracijos Laimonas Radzevičius
Vaidotas Antanavičius
Daina Pilkauskienė

Bendrovės vadovybė
Laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Arnoldas Gražys
Direktoriaus pavaduotojas
Vyr. finansininkė Roma Morozovienė
Viešų ir privačių interesų deklaracijos


Atnaujinta 2020-01-24
UAB "Panevėžio autobusų parkas" paskelbė:
1. 10 aktualių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų.
2. 1 turto deklaraciją.
3. 5 darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, privačių interesų deklaracijas.


© UAB "Panevėžio autobusų parkas", J.Basanavičiaus 67 K4, Panevėžys. Įmonės kodas 147024322 PVM kodas LT47024319 Duomenys kaupiami ir saugomi "VĮ Registrų centras" Juridinių asmenų registre
2004 Sprendimas UAB "LITS".